Galerie

Revitalizace bytového domu

Zateplení bytového domu EPS, osazení tepelných čerpadel.

Dřevostavba

Novostavba "masivní" dřevostavby, opracování v CNC-HUNDEGGER.

Rekonstrukce rodinného domu

Celková rekonstrukce RD, prohloubení - zvětšení světlé výšky I.PP, "podchycení" základů.

Výstavba výrobního závodu

Výstavba výrobního areálu a administrativní části. Profesionální, precizní, nadstandardní přístup generálního dodavatele stavby. Perfektní organizace postupu prací, stavba zrealizována za 20 týdnů.....

Výstavba bezbariérové trasy pro pěší

Stavba chodníku pro pěší včetně dešťové kanalizace, "zálivu" autobusových zastávek, ocelové lávky, snížených přejezdů a osvětlení.

Revitalizace rodinného domu

Zateplení obvodového pláště rodinného domu, oprava střešního pláště.

Revitalizace bytového domu

Zateplení obvodového pláště bytového domu.

Cyklostezka

Výstavba II. etapy, souběh s vodním tokem, jistá technická náročnost při výstavbě opěrných zdí v korytě vodního toku.

Rodinný dům v Nýdku

Výstavba malometrážního rodinného domu, zděná stavba - porotherm + tepelná izolace. Profesionální přístup "zhotovitele" stavby.

Rodinný dům v Bocanovicích

Výstavba malometrážního rodinného domu, zděná stavba - porotherm + tepelná izolace. Profesionální přístup "zhotovitele" stavby.

Rodinný dům v Dolní Lomné

Výstavba rodinného domu, 1.PP – monolit, masivní lepený profil (DUO), vnitřní tepelná izolace – dřevovlákno, difúzně otevřený systém, mezikrokevní tepelná izolace, příkladně provedeno osazení výplni otvorů, vysoká profesní a organizační schopnost investora.

Rekonstrukce PZŠ č.p. 366, Bystřice nad Olší

Rozsáhlá rekonstrukce interiéru školy, elektroinstalace, zdravotechnika, sdělovací kabeláž, revitalizace suterénu, zpevněné plochy, úprava dispozic, výmalby, profesionální přístup zástupců investora a stavbyvedoucího.

Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ v obci Písečná

Zateplení obvodového pláště, oprava vstupního schodiště, izolace suterénního zdiva, částečná oprava (výměna) střešního pláště.

Zateplení Obecního úřadu Dolní Lomná

Zateplení obvodového pláště, výměna oken, přístavba vstupu, osazení „tepelného čerpadla“, částečné zateplení stropu, oprava soklové části fasády.

Rodinný dům v Soběšovicích

Výstavba rodinného domu, zděná stavba – porotherm + tepelná izolace, střešní konstrukce – „sbíjené vazníky“, podlahové topení, seriózní a profesionální přístup stavbyvedoucího a projektanta v jedné osobě.

Rekonstrukce kulturního domu Písečná

Zateplení obvodového pláště (původní smíšené zdivo), výměna střešního pláště, zateplení stropu, osazení zastřešení nad jednotlivými vchody, dokončení soklové části.

Rodinný dům v Bystřici nad Olší

Výstavba atypického rodinného domu, zděná stavba, „zelená střecha“ plynule spojena s okolním terénem, atypické zakládání stavby.

Rodinný dům v Dolní Lomné

Výstavba rodinného domu, 1.PP – monolit, masivní lepený profil (DUO), vnější tepelná izolace – dřevovlákno, provětrávaná fasáda – modřínový obklad - difúzně otevřený systém, nadkrokevní tepelná izolace, profesionální přístup zhotovitele.

Infocentrum Dolní Lomná

Výstavba doprovodné infrastruktury NS Mionší, dřevostavba, lepený profil (DUO) – jedle, konstrukce krovu – masivní hambalek, střešní plášť – šindel, soklová část – obklad kamenem z místní vodoteče, izolace základového prahu „pěnosklem\".

Rodinný dům Horní Bludovice

Výstavba rodinného domu, bungalov, skeletová konstrukce (two by four), podlahové topení – zónová regulace, difúzně „otevřená“ obálka budovy.

Bytový dům Jablunkov - Mlýnská

Revitalizace bytového domu – zateplení obvodového pláště, oprava vstupních prostorů, oprava lodžií, rekonstrukce a zateplení střešního pláště (pultová střecha) ...

Bytový dům Jablunkov - Bukovecká

Revitalizace bytového domu – zateplení obvodového pláště, oprava vstupních prostorů, oprava elektroinstalace, oprava lodžií, rekonstrukce střechy (nástavba sedlové střechy – sbíjené vazníky)...

Infrastruktura Dolní Lomná

Výstavba objektu „INFOCENTRA“ a „SALAŠE“, konstrukční provedení – dřevostavba (masiv)...

Infrastruktura Český Těšín

Lávky pro pěší, vyrobeno z masivního dubu v CNC centru „HUNDEGGER“, projekce pro výrobu v „cadwork 3D“...

Rodinný dům Jablunkov

Výstavba rodinného domu, zděná stavba – porotherm, konstrukce střechy masivní - polovalbová...

Rodinný dům Bystřice nad Olší

Výstavba (montáž) rodinného domu, montovaná dřevostavba, lehká „paneláž“ - difúzně uzavřený systém, konstrukce střechy – sbíjené vazníky...

Rodinný dům Dolní Lomná

Výstavba rodinného domu a garáže, zděná stavba – porotherm, konstrukce střechy masivní – sedlová, výroba krovu v CNC centru...

Rodinný dům Horní Domaslavice

Výstavba rodinného domu, zděná stavba – porotherm, konstrukce střechy masivní – sedlová...

Rodinný dům Nýdek

Výstavba rodinného domu a garáže, zděná stavba – porotherm, podlahové topení v celém objektu, tepelné čerpadlo vzduch – voda, konstrukční řešení krovu - „neposuvný hambalek“ masivní provedení, opracování v CNC...