Reference


ciencalovi

Poděkování z ordinace

„… S manželkou Vám moc děkujeme za neocenitelnou  pomoc při stavebních pracích a taky s úmornou administrativou, kterou kdybych měl dělat sám, tak bych ztratil všechnu radost z této investice. Velmi si Vaši pomoci vážíme a uvědomujeme si, že jste nám ušetřil dost peněz. I díky Vám vše proběhlo s daleko menšími problémy, než jsem očekával. Včera jsme se přestěhovali a z nové ordinace máme velkou radost.“


bernatkovi

Poděkování

„Při výběru firmy pro realizaci zateplení našeho domu padla volba na větší firmu s dlouholetou tradicí, kde jsme předpokládali klidný průběh realizace. Ovšem opak se stal pravdou a dnes víme, že ne vždy toto platí. Nebýt Vašeho prvotřídního nasazení, znalostí, věcných připomínek a ochoty nad rámec naší dohody, dělali by si tady stavebníci co chtěli a my neznalí technologických postupů nevědomky jen přihlíželi… …Pokud se mě někdo zeptá na kvalitní stavební dozor, padne Vaše jméno, pane Čmiel.“

Reference - p. Hudeček

Reference od předního českého advokáta

„…Při jednáních vždy nekompromisně hájil zájmy investora s ohledem na požadovanou kvalitu. V případě, že budeme v budoucnu využívat služby obdobného charakteru, jsme přesvědčeni, že to bude opět pan Bedřich Čmiel.“

Reference - p. Džupin

Děkovný dopis p. Džupina

„…Musím přiznat, že v prvopočátku jsme se zamýšleli, zda vůbec chceme nechat výstavbu našeho domu dozorovat „externistu“, ale teď s pohledem zpátky již vím, že to pro nás byla dobrá investice a také dobrá volba!“

p. Čmiel - starosta obce Písečná

Poděkování starosty obce Písečná

„…sdělujeme, že výkon TDI byl prováděn odborně, kvalitně, s vysokou mírou angažovanosti a odpovědnosti…“

p. Olšar - starosta obce Bystřice

Referenční list starosty obce Bystřice

„…Technický dozor na této stavbě realizoval p. Bedřich Čmiel, který vykonával tuto činnost pečlivě, svědomitě s plnou odbornou erudicí. Díky činnosti technického dozoru byla stavba realizována v požadované kvalitě a rozsahu, navíc došlo ke snížení finální ceny od 288.000 Kč…“

Děkovný dopis manželů Bartulcových

„Panu Bedřichu Čmielovi vděčíme za mnohé – za stavební dozor, za udělené rady a následné změny a v neposlední řadě také za ochotu, se kterou vždy přijel a dozoroval, co zrovna bylo zapotřebí….“

Děkovný dopis starostky obce Dolní Lomná

„Vážený pane Čmiel, v příloze zasílám potřebné. PD v elektronické podobě již máte. Jinak Vám velmi děkuji Vaši dnešní pomoc na RR. Bylo to dokonale připraveno a mělo to patřičnou váhu, perfektně zdokladované, tabulky, propočty, apod…“

Hodnocení dozoru pana Bialožyta

„Práci pana Bedřicha Čmiela hodnotíme kladně. Stavební dozor vykonával pravidelně, upozorňoval dodavatelské firmy na případné odchylky od stanoveného technologického postupu a trval na sjednání nápravy…“

Denně řešíme projekční „nedodělky“ projektantů a technická řešení detailů přímo na stavbě

„No sláva. Pan projektant souhlasí, dokonce i s navýšením ceny za to, že někdo za něj udělal něco, za co si dle inverstora nechal celkem božsky zaplatit. Mockrát Vám děkuji za Váš profesionální přístup…“

Reference - p. Swiatková

Návrh na míru, polohopisné omezení

„Dobrý den, možná si ještě vzpomenete, ale navrhoval jste nám do Karviné přístřešek pro dvě osobní auta. Přístřešky jsou stále moc hezké a už řada lidí se zastavila a jen tak na ně koukala a vyptávala se…“

Reference - Honusovi

Děkovný dopis a kladné hodnocení manželů Honusových

„…Velmi svědomitě a profesionálně dohlížel a kontroloval prováděné stavební práce, vzniklé nečekané situace operativně a velmi rychle řešil…“